Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Tứ Đại Danh Bổ

 

Vô Tình, Thiết Thủ, Truy Mệnh và Lãnh Huyết bốn người bọn họ bằng sức mạnh và tài trí siêu quần, bốn bổ đầu đã lập nhiều công trạng, giúp triều đình trừ gian diệt ác. Nhưng không may chỉ vì bất cẩn trong một lần cả bốn anh em cùng nhau luyện công đã bị tẩu hỏa nhập ma, với võ công dũng mãnh vô song của mình nên không ai trấn áp nổi, bốn người bọn họ đã gieo rắc biết bao nhiêu tổn thất cho giang hồ.

 Cách nhận Lệnh bài Danh Bổ

Nhận Ghi chú
  
 Lệnh bài Danh Bổ 

Cách nhận: Nhận từ các hoạt động bên dưới
- Các Event tại Sv US JxBisu 2021
- Vận Tiêu Bang Hội 

Chức năng:

Sử dụng triệu hồi ngẫu nhiên 1 trong 4 Tứ Đại Danh Bổ   

Lưu ý : Lệnh bài Danh Bổ có thể Triệu Hồi ở Thành Thị và Thôn Trấn.  

  
Vô Tình

1 trong 4 Tứ Đại Danh Bổ  


Thiết Thủ

1 trong 4 Tứ Đại Danh Bổ  


Truy Mệnh

1 trong 4 Tứ Đại Danh Bổ  


Lãnh Huyết

1 trong 4 Tứ Đại Danh Bổ  

 Phần thưởng

Người chơi hoặc tổ đội tiêu diệt nhận: 50.000.000 điểm kinh nghiệm

Người chơi đứng gần nhận: 20.000.000 điểm kinh nghiệm

 Phần thưởng 

Tẩy Tủy Kinh 

Võ Lâm Mật Tịch
Mã bài ngựa 80
Bàn Nhược Tâm Kinh
Thiết La Hán
Thủy Tinh
Tinh Hồng Bảo Thạch
Thiên sơn Bảo Lộ
Quế Hoa Tửu
Tiên Thảo Lộ đặc biệt
Tiên Thảo Lộ
Kim Quang Lệnh Tiễn
 (100% nhận ngẫu nhiên từ 5 > 10 cái)
 
Vô Song Lệnh
(100% nhận ngẫu nhiên từ 1 > 5 cái)

 

TM Team US JxBiSu 2021