Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Tính năng: Trùng Luyện Trang Bị Hoàng Kim

  • Trang chủ
  • > Tính năng: Trùng Luyện Trang Bị Hoàng Kim

Tính Năng Trùng Luyện Trang Bị Hoàng Kim

 

 

Tên NPC Ghi Chú

  Hoàng Kim Lão Tử  

     Vị trí: Phượng Tường (201/199)     
Chức năng:
Trùng Luyện Trang Bị Hoàng Kim

 

   STT       Tên vật phẩm    Mô tả
1


     Hoàng Kim Ấn     

Nguồn gốc: Nhận được từ các Sự Kiện - Phần Thưởng - Hoạt Động InGame    

Tính chất:
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, không thể vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
Sử dụng cho các tính năng liên quan đến vật phẩm Hoàng Kim
Sử dụng mua các vật phẩm Đặt Biệt tại Hoàng Kim Lão Tử
 

2

Ngọc Trùng Luyện

Nguồn gốc: Nhận được từ các Sự Kiện - Phần Thưởng - Hoạt Động InGame
Mua tại NPC Hoàng Kim Lão Tử: Giá 300xu

Chức năng:
Sử dụng cho các tính năng liên quan đến vật phẩm Hoàng Kim

 

Công Thức Trùng Luyện
- Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái cần Trùng Luyện
- 1 Ngọc Trùng Luyện
- 1 Hoàng Kim Ấn ( Để trong rương hành trang )

Sau khi Xác Định Trùng Luyện 
Người chơi sẽ nhận lại được trang bị Hoàng Kim với thuộc tính mới

Chúc quý vị Bằng Hữu thành công sở hữu được Thuộc Tính Trang Bị mình mong muốn

 

Trân Trọng
Team US Jxbisu 2021