Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Tính năng: Lệnh Bài Tri Ân

Tri Ân Lệnh

10 Tháng đã qua kể từ ngày 25/08/2020 Cho đến nay Chúng tôi đã khẳng định được vị trí trong lòng các bằng hữu. Nhận lại được nhiều sự ủng hộ của từ tấm lòng của người chơi, sự tôn trong, và cả sự gắn bó vì một sân chơi lâu dài, tin tưởng, và ổn định. BQT US JXBISU áp dụng chức năng Tri Ân Lệnh vào toàn bộ các hoạt động Event của các Ngày Lễ Lớn trong năm trở về sau tại Server US JXBISU.

 Nội dung

Bắt đầu từ ngày 02/07/2021 trở về sau. Khi bất kỳ một nhân vật tiêu phí cho Event Tiền Đồng sẽ nhận lại được Lời Tri Ân Bằng Hữu bằng hình thức: Tri Ân Lệnh

 Hình ảnh  Ghi Chú
  
Tri Ân Sứ Giả

Vị trí: Tương Dương (199/201)

Mua các vật phẩm ingame


 Tri Ân Lệnh 

Chức năng:

Xếp chồng 999 cái/ ô, có thể bày bán, giao dịch, vứt ra , bán shop 0 lượng  

 Vật phẩm tại NPC "Tri Ân Sứ Giả"

Cập nhật liên tục theo tình hình máy chủ

   STT    Tên Vật Phẩm Giá
1 Hoàng Kim Bí Bảo
     
(Mở ngẫu nhiên nhận được Rương Hoàng Kim Loại: 1,2 hoặc 3)     
     25 Tri Ân Lệnh  
2 Bôn Tiêu
(Hạn sử dụng vĩnh viễn)
24 Tri Ân Lệnh
3 An Bang Lệnh
(Sử dụng nhận ngẫu nhiên 1 bộ An Bang)
20 Tri Ân Lệnh
4 Phi Vân
(Hạn sử dụng vĩnh viễn)
10 Tri Ân Lệnh
5

Bảo Rương An Bang
(Sử dụng nhận ngẫu nhiên 1 món An Bang)

6 Tri Ân Lệnh
6 Mặt Nạ Vương Giả (Hạn sử dụng 7 ngày) 4 Tri Ân Lệnh

 

TM Team US JxBisu 2021