Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Tính Năng Huy Chương Tống Kim & Tống Kim Bí Bảo

  • Trang chủ
  • > Tính Năng Huy Chương Tống Kim & Tống Kim Bí Bảo

Tính Năng Huy Chương Tống Kim & Tống Kim Bí Bảo


Nhằm cân bằng sân chơi Tống Kim nên BQT tiến hành cập nhật phần thưởng đặc biệt vào các ngày 2,4,6,CN Hàng tuần
- Thứ 2 : 15h00 & 22h00
- Thứ 4 : 15h00 & 22h00 
- Thứ 6 : 15h00 & 22h00 

- CN : 15h00 & 22h00
Người chơi đạt được 5000 điểm tích lũy trở lên sẽ nhận được ngẫu nhiên từ 1 đến 3 "Huy Chương Tống Kim"
Khi thu thập đủ 50 cái "Huy Chương Tống Kim" có thể mang đến Võ Lâm Truyền Nhân để đổi thành Tống Kim Bí Bảo.

Hình ảnh Ghi chú

Võ Lâm Truyền Nhân

Vị trí: Thất đại thành thị

Chức năng:
- Đổi "Tống Kim Bí Bảo"

          
Huy Chương Tống Kim
( Khóa Bảo Hiểm Vĩnh Viễn )

Nguồn gốc: 
Nhận ngẫu nhiên 1 > 3 vật phẩm khi đạt 5000 điểm tích lũy trở lên tại trận Tống Kim
vào các ngày 2-4-6-CN  

Chức năng:
- Dùng để đổi "Tống Kim Bí Bảo"

Vật phẩm được khóa bảo hiểm vĩnh viễn


Tống Kim Bí Bảo
( Khóa Bảo Hiểm Vĩnh Viễn )

Nguồn gốc: Đổi tại Võ Lâm Truyền Nhân

Chức năng:
- Sử dụng nhận ngẫu nhiên vật phẩm

Yêu cầu:
- Phải có "Chìa Khóa Như ý" mới có thể mở.

Vật phẩm được khóa bảo hiểm vĩnh viễn


Chìa Khóa Như ý

Nguồn gốc: 
Mua tại Kỳ Trân Các > Bảo Thạch giá 10 Tiền đồng/1 cái

Chức năng:
- Dùng để mở "Tống Kim Bí Bảo"

 Phần thưởng

Khi sử dụng "Tống Kim Bí Bảo" mặc định 100% nhận được 500.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn) và ngẫu nhiên các vật phẩm sau đây:

Phần thưởng trong bảo rương sẽ không bị khóa như Huy Chương và Bí Bảo.

               Phần thưởng Ngẫu Nhiên sử dụng "Tống Kim Bí Bảo          
Đại Thành Bí Kíp 120
Mảnh trang bị An Bang
Bí Điển Môn Phái