Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Sự kiện: Tặng Ngôi Sao Độc Lập

  • Trang chủ
  • > Sự kiện: Tặng Ngôi Sao Độc Lập

Sự kiện : Tặng Ngôi Sao Độc Lập

Hình ảnh Ghi chú
  
  Tượng Đài Thủy Quân Lục Chiến

Vị trí: Tương Dương (196/202)

Chức năng:

Tặng Ngôi Sao Độc Lập

Xem bảng xếp hạng

Nhận thưởng TOP 1 > 10

Lưu ý:

Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 30/07/2021     

 

Tên vật phẩm Mô tả


 Ngôi Sao Độc Lập 

Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng "United States Map"     

Tính chất:
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:

Tặng cho "Tượng Đài Thủy Quân Lục Chiến"

Lưu ý:

Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 30/07/2021 

Mỗi  ngày một nhân vật chỉ được tặng Maximum 5000 Ngôi Sao Độc Lập   

 Đua TOP tặng Ngôi Sao Độc Lập

Bảng Xếp Hạng sẽ cập nhật liên tục kể cả quý nhân sĩ tặng 1 vật phẩm cũng cập nhật.

Sau khi kết thúc sự kiện vào 00:00 - 30/07/2021 ( tức hết ngày 29/07 bước sang sáng ngày 30/07) US Central Time
Thì NPC Tượng July 4th 2021 sẽ không nhận Ngôi Sao Độc Lập nữa và đồng thời tổng kết Bảng Xếp Hạng.

 Phần thưởng nhận được trong TOP 5 xếp hạng

         Hạng      Vật Phẩm Nhận Được
1 Bảo Rương Hoàng Kim -  Loại 1
2 Bảo Rương Hoàng Kim - Loại 2
3 Bảo Rương Hoàng Kim - Loại 3
4 Bôn Tiêu (Vĩnh viễn)
5

   Full bộ nguyên liệu ép An Bang (Hoàn mỹ)

Full bộ nguyên liệu ép Định Quốc (Cực phẩm) 

6-10    Top 6 đến Top 10: Mỗi người chơi nhận được Ngựa Phi Vân (Hạn sử dụng: 3 tháng) 

Sau khi kết thúc Sự Kiện và tổng kết Top : Người chơi nhận thưởng tại NPC : Tượng July 4th 2021 : Vị trí: Tương Dương (196/202) 

TM Team US JxBisu 2021