Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Sự kiện: Giáng Sinh An Lành 2021

Sự Kiện Giáng Sinh An Lành

 

  Thời gian và đối tượng tham gia

Thời gian diễn ra

Bắt đầu từ: Ngày 24/12/2021

Kết thúc vào: Ngày 14/01/2022

Đối tượng sử dụng: Nhận vật có đẳng cấp từ 50 trở lên

Lưu ý: Trống 2x6 ô hành trang để tham gia sự kiện.

Lưu ý:
- Đối với các nhân vật chưa trùng sinh Dưới Cấp 165:
Khi sử dụng event nhận được x3 số điểm trên một vật phẩm (Không bao gồm nhận Mốc)
- Đối với các nhân vật đã trùng sinh Dưới Cấp 120:
Khi sử dụng event nhận được x3 số điểm trên một vật phẩm (Không bao gồm nhận Mốc)

 

 

  NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú
          
  
Ông Già Noel

Vị trí: Tương Dương (196/202)

Chức năng:
- Hợp thành vật phẩm
- Nhận thưởng đạt mốc
- Kiểm tra số lần sử dụng vật phẩm
- Mua "Hạt Giống Giáng Sinh"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 14/01/2022


Túi Nguyên Liệu

Nguồn gốc: Nhận được khi hạ quái tại các bản đồ 70 trở lên

Tính chất:
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Sử dụng nhận nguyên liệu

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 14/01/2022


Hoa Tuyết

Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Túi Nguyên Liệu"

Tính chất:
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Người Tuyết"  "Cây Thông Giáng Sinh"    

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 14/01/2022


Cà Rốt

Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Túi Nguyên Liệu"

Tính chất:
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Người Tuyết"  

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 14/01/2022


Cành Thông

Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Túi Nguyên Liệu"

Tính chất:
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành  "Người Tuyết"  "Cây Thông Giáng Sinh"    

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 14/01/2022


Ngôi Sao

Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Túi Nguyên Liệu"

Tính chất:
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Cây Thông Giáng Sinh"    

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 14/01/2022


    Hạt Giống Giáng Sinh   

Nguồn gốc: Mua tại NPC "Tổng Quản Sự Kiện"

1 Tiền đồng = 3 vật phẩm

Tính chất:
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Cây Thông Giáng Sinh

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 14/01/2022

 

  Tham gia hoạt động Tống Kim nhận Túi Nguyên Liệu:

+ Trong Tống Kim đạt "Hiệu Úy" nhận 500 Túi

+ Trong Tống Kim đạt "Thống Lĩnh" nhận 1000 Túi

+ Trong Tống Kim đạt "Phó Tướng" nhận 1500 Túi

+ Trong Tống Kim đạt "Đại Tướng" nhận 2000 Túi

 

  Tham gia hoạt động nhận "Nguyên liệu: Hạt Giống Giáng Sinh"

Ngẫu nhiên nhận từ 10 đến 15 vật phẩm:

Hoạt động Yêu cầu
Tống Kim Đại Chiến 3000 điểm tích lũy trở lên
Vận Chuyển Bao Lương
(Đẫm Máu)
Hoàn thành nhiệm vụ
Hàng Yêu Phục Ma
(Cao cấp)
Hoàn thành nhiệm vụ
Phong Lăng Độ      Tiêu diệt "Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh" hoặc "Thủy Tặc Đầu Lĩnh"     
Vượt ải Vượt qua ải 20
Boss Đại Hoàng Kim Người chơi tiêu diệt thành công Boss Đại Hoàng Kim
Boss Tiểu Hoàng Kim Người chơi tiêu diệt thành công Boss Tiểu Hoàng Kim
     Boss Đội Trưởng Thủy Tặc      Người chơi tiêu diệt thành công Boss Đội Trưởng Thủy Tặc
Viêm Đế Tiêu diệt Lương Mi Nhi

 

  Công thức hợp thành

 Hình ảnh  Ghi chú


Người Tuyết

Nguồn gốc: Hợp thành từ "Ông Già Noel"

Công thức:
+ 1 Hoa Tuyết
+ 1 Cà Rốt
+ 1 Cành Thông
+ 1 vạn 5000 lượng

Tính chất:
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Sử dụng nhận: 5.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Ngẫu nhiên nhận:
- Tiên Thảo Lộ, Quế Hoa Tửu, Thiên sơn bảo lộ, Lệnh Bài Danh Bổ, Vô Song Lệnh, Phúc Duyên, Cỏ Tươi Tây Vực, Phi Tốc & Đại Lực lễ bao. 

Lưu ý:
- Giới hạn: 1000 vật phẩm/nhân vật
- Nhân vật dưới cấp 150 sử dụng không tính giới hạn ( Bao gồm cả chưa trùng sinh và đã trùng sinh )


   Cây Thông Noel   

Nguồn gốc: Hợp thành từ "Ông Già Noel"

Công thức:
+ Hoa Tuyết
+ Cành Thông
+ Ngôi Sao Giáng Sinh
+ 1 Hạt Giống Giáng Sinh

Tính chất:
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Sử dụng nhận: 10.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Ngẫu nhiên nhận:
- Xem phần thưởng bên dưới.

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 07/12/2021
- Giới hạn: 2000 vật phẩm/nhân vật
- Nhân vật dưới cấp 150 sử dụng không tính giới hạn ( Bao gồm cả chưa trùng sinh và đã trùng sinh )

 

  Phần thưởng sử dụng

1000 - Người Tuyết
(Tổng 5.000.000.000 điểm kinh nghiệm - không cộng dồn)
 Và Ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm sau
Tiên Thảo Lộ (8 giờ)
Tiên Thảo Lộ (1 giờ)
Quế Hoa Tửu
Thiên Sơn Bảo Lộ
Nến Bát Trân Phúc Nguyệt
     (Trong vòng 30 phút, nhân đôi điểm kinh nghiệm cho toàn bộ thành viên trong tổ đội. Có thể dùng chung được với Tiên Thảo Lộ)     
Lệnh Bài Vô Song
Lệnh Bài Danh Bổ
Phúc Duyên
Cỏ Tươi Tây Vực
Đại Lực Lễ Bao
Phi Tốc Lễ Bao

 

2000 -  Cây Thông Noel
(Tổng 20.000.000.000 điểm kinh nghiệm - không cộng dồn)
 Và Ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm sau
Phi tốc hoàn ( lễ bao) Đại lực hoàn ( lễ bao)
Võ Lâm Mật Tịch Tẩy Tuỷ Kinh
Tử Thuỷ Tinh Lam Thuỷ Tinh
Lục Thuỷ Tinh Tinh Hồng Bảo Thạch
Lệnh Bài Vô Song Tiên Thảo Lộ (8 giờ)
Thiên Sơn Bảo Lộ Quế Hoa Tửu
Phúc Duyên Mã bài ngựa 80
Cống Nguyệt Phù Dung Phụng Nguyệt Quả Dung
Kim Quang Lệnh Tiễn      Nến Bát Trân Phúc Nguyệt     
Mảnh trang bị An Bang Mảnh trang bị Định Quốc
     Bảo Thạch Rương     Mảnh Hiệp Cốt    
     Mảnh Nhu Tình        Ngọc Trùng Luyện       
     Hồn Bôn Tiêu    Hộp Ngoại Trang
Nhất Kỹ Càng Khôn Hoàng Kim Ấn
      Đại Thành Bí Kíp 120     Lệnh Bài Danh Bổ
Trang Bị An Bang        Túi Điểm Kinh Nghiệm
Túi Tiền Vạn
   Mở ra nhận 100 vạn lượng   
Mảnh Hoàng Kim Thô
Linh Thạch Hộp Mặt Nạ Vương Giả
     (Kỹ năng + 1 cấp - HSD: 1 tuần)     

 

 

  Thưởng sử dụng đạt mốc

Max 2 Loại - Người Tuyết và Cây Thông Noel
100% nhận được
     10.000.000.000 điểm kinh nghiệm (Cộng dồn)     
        Nhận Random từ 1 đến 3 Ngọc Trùng Luyện 
     Ngẫu Nhiên Nhận 1 hoặc 2 mảnh Hoàng Kim Thô  
    Trống Khải Hoàn (Không HSD)
Sử dụng khi tập trung bang hội về chung 1 map để nhận điểm KN
X5 số điểm Kinh Nghiệm hiện tại của Trống Bang Hội
1 Hồn Bôn Tiêu
Lệnh Bài Kim Quang
Random từ 5 đến 10 Lệnh Bài Danh Bổ
02 Hoàng Kim Ấn

Trấn Bang Hồn Thạch

( Vật phẩm mới )
( Nguyên liệu ép Trấn Bang Chi Bảo )
01 Nhất Kỹ Càng Khôn (Kỹ năng + 1 cấp - HSD: 1 tuần)
100 Lệnh Bài Vô Song
     01 Hộp Quà May Mắn: Mở ra Ngẫu Nhiên các vật phẩm như sau     
Mảnh An Bang (Ngẫu nhiên số Thứ Tự)
1 Mảnh Hoàng Kim Thô
5 Linh Thạch

Hộp Mặt Nạ Vương Giả (Kỹ năng + 1 cấp - HSD: 1 tuần)

Nhất Kỹ Càng Khôn  (Kỹ năng + 1 cấp - HSD: 1 tuần)

 

   Ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên     
1 trong 4 loại sau:
2 đến 5 Tri Ân Lệnh
1 đến 2 mảnh Hoàng Kim Thô
1 Hoàng Kim Bí Bảo

Nhã Điển Chi Hồn

( Vật phẩm mới )
   ( Nguyên liệu ép Trấn Bang Chi Bảo )