Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Tính Năng : Phong Hỏa Liên ThànhPhong Hỏa Liên Thành

Công nguyên năm 1160, vua nhà Kim Hải Lăng Vương Hoàn Nhan Lượng xua quân nam hạ, mưu đồ chiếm đoạt Trung Nguyên màu mỡ. Nhận được hung tin, Tống Quân cũng chuẩn bị nghênh địch. Thế giới Võ Lâm US JxBisu lại chuyển mình nổi giận - Một thời kỳ binh đao khói lửa không thể nào tránh khỏi.

Thời gian:

- Hoạt động diễn ra trong 3 ngày : Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

- Bắt đầu báo danh lúc : 23h00 US Central Time 
- Bắt đầu khai chiến lúc : 23h10 US Central Time
- Kết thúc lúc : 23h59 US Central Time

 

 Địa điểm tham gia :

- Báo danh tại NPC Vệ Binh Phong Hỏa tại Dương Châu Trung Tâm

- Cấp tối thiểu có thể tham gia : 90

- Phí tham gia : 10 vạn lượng 

 

Khi hoạt động chính thức bắt đầu, hàng loạt NPC Quân Kim sẽ xuất hiện nhiều đợt và không ngừng tiến về phía Thành Trì Đại Tống

- Khi người chơi tiêu diệt 1 NPC sẽ nhận được 1 triệu điểm KN Cộng dồn
- Nhận được ngẫu nhiên các phần thưởng trong danh sách như sau :
 

     Vật Phẩm Ngẫu Nhiên Nhận Được Khi Tiêu Diệt NPC     
Phong Hỏa Liên Thành
     Túi điểm KN
     ( Ngẫu nhiên từ 5 triệu điểm đến 10 triệu điểm KN )     
Túi Tiền Vạn
Mảnh An Bang
Hoàng Kim Bí Tịch
Ngọc Trùng Luyện
Linh Thạch

 

Thời gian xuất hiện BOSS 

- Boss Tiên Phong
Xuất hiện tại các tọa độ đánh dấu trên bản đồ Phong Hỏa Liên Thành
+ Tiên Phong Tông Vọng
+ Tiên Phong Từ Hoảng
+ Tiên Phong Tông Hàn

- Thời gian xuất hiện : 23h15 US Central Time

   Vật Phẩm Chắc Chắn Nhận Được Khi Tiêu Diệt Boss Tiên Phong    
Phong Hỏa Liên Thành
TIÊN PHONG CẨM HẠP
 Mảnh Hoàng Kim Thô
Ngẫu nhiên Từ 2 đến 3 mảnh
Hoàng Kim Ấn
Ngẫu nhiên từ 1 đến 3 vật phẩm
Trấn Bang Hồn Thạch
Ngẫu Nhiên Từ 1 đến 3 vật phẩm
Người chơi hoặc PT kết thúc nhận được 1 tỉ điểm KN Cộng Dồn
Người chơi xung quanh nhận được 600 triệu điểm KN cộng Dồn

 

    Vật Phẩm Ngẫu Nhiên Nhận Được Khi Tiêu Diệt Boss Tiên Phong     
Phong Hỏa Liên Thành
     Túi điểm KN
     ( Ngẫu nhiên từ 5 triệu điểm đến 10 triệu điểm KN )     
Túi Tiền Vạn
Mảnh An Bang
Hoàng Kim Bí Tịch
Ngọc Trùng Luyện
Linh Thạch


- Boss Hoàn Nhan
Xuất hiện bên trong doanh trại quân Kim ở các tọa độ đánh dấu trên bản đồ Phong Hỏa Liên Thành

+ Hoàn Nhan Tông Vọng
+ Hoàn Nhan Từ Hoảng
+ Hoàn Nhan Tông Hàn

- Thời gian xuất hiện : 23h30 US Central Time

     Vật Phẩm Chắc Chắn Nhận Được Khi Tiêu Diệt Boss Hoàn Nhan    
Phong Hỏa Liên Thành
HOÀN NHAN CẨM HẠP
Trấn Bang Chi Mộng
1 Cái
Nhãn Điển Chi Hồn
Ngẫu nhiên từ 1 đến 3 vật phẩm
Hoàng Kim Ấn
Ngẫu nhiên từ 5 đến 10 vật phẩm
1000 túi điểm KN
100 túi tiền vạn
Người chơi hoặc PT kết thúc nhận được 3 tỉ điểm KN Cộng Dồn
Người chơi xung quanh nhận được 1 tỉ 500 triệu điểm KN cộng Dồn

 

  Vật Phẩm Ngẫu Nhiên Nhận Được Khi Tiêu Diệt Boss Hoàn Nhan     
Phong Hỏa Liên Thành
     Túi điểm KN
     ( Ngẫu nhiên từ 5 triệu điểm đến 10 triệu điểm KN )     
Túi Tiền Vạn
Mảnh An Bang
Hoàng Kim Bí Tịch
Ngọc Trùng Luyện
Linh Thạch

 

Nếu sau 45p, 1 trong 3 tướng quân thủ thành vẫn còn sống, tuyên bố thủ thành thành công, ngược lại sẽ xem như thất bại.

Chúc quý bằng hữu thành công để sớm sở hữu các vật phẩm liên quan đến quá trình ép các trang bị Trấn Bang Chi Bảo, Ngựa Phiên Vũ, Nhẫn Vô Danh, Nhẫn Càn Khôn, Và các trang Bị Bạch Kim cũng như các vật phẩm liên quan đến Kỹ năng 150 sắp được update trong thời gian sắp tới . 

Xin Cám Ơn 
TM Team US JxBisu2022