Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Tính năng: Linh Thạch

Tính năng đổi mảnh trang bị thành Linh Thạch
Nhằm hỗ trợ người chơi sở hữu các món trang bị An Bang nhanh hơn và một số tính năng sắp tới có liên quan đến Linh Thạch
BQT quyết định đưa tính năng Long Tinh Thạch áp dụng tại Server US Jxbisu 2021
 

NPC Dã Luyện Đại Sư

 

Hình ảnh  Ghi chú 

 
 Linh Thạch 

Chức năng:

Đổi mảnh trang bị AB 

Liên quan đến một số tính năng Hoàng Kim được update trong thời gian tới   

Xếp chống : 500 cái / 1 Ô

Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra  

Bán shop 0 lượng

 

Yêu Cầu Nhận Được
     30 Mảnh Hiệp Cốt Cùng Loại           1 Linh Thạch     
30 Mảnh Nhu Tình Cùng Loại       1 Linh Thạch     
30 Mảnh Định Quốc Cùng Loại       1 Linh Thạch     

 

Yêu Cầu Nhận Được

     
     10 Linh Thạch     

     Một mảnh An Bang Bất kỳ Random Số thứ tự   


Hi vọng tính năng này sẽ giúp quý bằng hữu sớm sở hữu các món trang bị AB cần thiết
Và một số tính năng khác có liên quan đến Linh Thạch sớm được update trong thời gian tới .

Team US Jxbisu 2021