Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Sự kiện: Lễ Tạ Ơn (Thanks Giving)

  • Trang chủ
  • > Sự kiện: Lễ Tạ Ơn (Thanks Giving)

Sự Kiện Lễ Tạ Ơn

Lễ Tạ ơn thường được tổ chức với một buổi tiệc buổi tối cùng với gia đình và bạn bè với món thịt gà tây. Tại Canada và Hoa Kỳ, nó là một ngày quan trọng để gia đình sum họp với nhau, và người ta thường đi xa để về với gia đình. Người ta thường được nghỉ bốn ngày cuối tuần cho ngày lễ này tại Hoa Kỳ: họ được nghỉ làm hay học vào ngày thứ Năm và thứ Sáu của tuần đó. Lễ Tạ ơn thường được tổ chức tại nhà, khác với ngày Lễ Độc lập Hoa Kỳ hay Giáng Sinh, những ngày lễ mà có nhiều tổ chức công cộng (như đốt pháo hoa hay đi hát dạo). Tại Canada, nó là một cuối tuần ba ngày, người ta thường được nghỉ vào ngày thứ Hai thứ nhì của tháng 10 mỗi năm.

 Thời gian và đối tượng tham gia

Thời gian diễn ra

Bắt đầu từ: Ngày 23/11/2021

Kết thúc vào: Ngày 07/12/2021

Đối tượng sử dụng: Nhận vật có đẳng cấp từ 50 trở lên

Lưu ý: Trống 2x6 ô hành trang để tham gia sự kiện.

Lưu ý:
- Đối với các nhân vật chưa trùng sinh Dưới Cấp 165:
Khi sử dụng event nhận được x3 số điểm trên một vật phẩm (Không bao gồm nhận Mốc)
- Đối với các nhân vật đã trùng sinh Dưới Cấp 120:
Khi sử dụng event nhận được x3 số điểm trên một vật phẩm (Không bao gồm nhận Mốc)

 NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú
          

Tổng Quản Sự Kiện

Vị trí: Tương Dương (196/202)

Chức năng:
- Hợp thành vật phẩm
- Nhận thưởng đạt mốc
- Kiểm tra số lần sử dụng vật phẩm
- Mua "Công thức thất truyền"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 07/12/2021


Túi Nguyên Liệu

Nguồn gốc: Nhận được khi hạ quái tại các bản đồ 70 trở lên

Tính chất:
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Sử dụng nhận nguyên liệu

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 07/12/2021


Trái Táo

Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Túi Nguyên Liệu"

Tính chất:
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Mứt Táo"     

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 07/12/2021


Mật Ong

Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Túi Nguyên Liệu"

Tính chất:
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Mứt Táo"  "Gà Tây"    

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 07/12/2021


Gia Vị

Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Túi Nguyên Liệu"

Tính chất:
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Mứt Táo"  "Gà Tây"    

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 07/12/2021


Gà Sống

Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Túi Nguyên Liệu"

Tính chất:
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Gà Tây"    

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 07/12/2021


 Công Thức Thất Truyền

Nguồn gốc: Mua tại NPC "Tổng Quản Sự Kiện"

1 Tiền đồng = 3 vật phẩm

Tính chất:
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Gà Tây"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 07/12/2021

 

 

 Tham gia hoạt động Tống Kim nhận Túi Nguyên Liệu:

+ Trong Tống Kim đạt "Hiệu Úy" nhận 500 Túi

+ Trong Tống Kim đạt "Thống Lĩnh" nhận 1000 Túi

+ Trong Tống Kim đạt "Phó Tướng" nhận 1500 Túi

+ Trong Tống Kim đạt "Đại Tướng" nhận 2000 Túi

 Tham gia hoạt động nhận "Nguyên liệu: Công Thức Thất Truyền"

Ngẫu nhiên nhận từ 1 đến 5 vật phẩm:

Hoạt động Yêu cầu
Tống Kim Đại Chiến 3000 điểm tích lũy trở lên
Vận Chuyển Bao Lương
(Đẫm Máu)
Hoàn thành nhiệm vụ
Hàng Yêu Phục Ma
(Cao cấp)
Hoàn thành nhiệm vụ
Phong Lăng Độ      Tiêu diệt "Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh" hoặc "Thủy Tặc Đầu Lĩnh"     
Vượt ải Vượt qua ải 20
Boss Đại Hoàng Kim Người chơi tiêu diệt thành công Boss Đại Hoàng Kim
Boss Tiểu Hoàng Kim Người chơi tiêu diệt thành công Boss Tiểu Hoàng Kim
     Boss Đội Trưởng Thủy Tặc      Người chơi tiêu diệt thành công Boss Đội Trưởng Thủy Tặc
Viêm Đế Tiêu diệt Lương Mi Nhi

 

 Công thức hợp thành

 Hình ảnh  Ghi chú


Mứt Táo

Nguồn gốc: Hợp thành từ "Tổng Quản Sự Kiện"

Công thức:
+ 1 Trái Táo
+ 1 Mật Ong
+ 1 Gia Vị
+ 1 vạn 5000 lượng

Tính chất:
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Sử dụng nhận: 5.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Ngẫu nhiên nhận:
- Tiên Thảo Lộ, Quế Hoa Tửu, Thiên sơn bảo lộ, Lệnh Bài Danh Bổ, Vô Song Lệnh, Phúc Duyên, Cỏ Tươi Tây Vực, Phi Tốc & Đại Lực lễ bao. 

Lưu ý:
- Giới hạn: 1000 vật phẩm/nhân vật
- Nhân vật dưới cấp 150 sử dụng không tính giới hạn ( Bao gồm cả chưa trùng sinh và đã trùng sinh )


Gà Tây

Nguồn gốc: Hợp thành từ "Tổng Quản Sự Kiện"

Công thức:
+ 1 Mật Ong
+ 1 Gia Vị
+ 1 Gà Sống
+ 1 Công Thức Thất Truyền

Tính chất:
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Sử dụng nhận: 10.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Ngẫu nhiên nhận:
- Xem phần thưởng bên dưới.

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 07/12/2021
- Giới hạn: 2000 vật phẩm/nhân vật
- Nhân vật dưới cấp 150 sử dụng không tính giới hạn ( Bao gồm cả chưa trùng sinh và đã trùng sinh )

 

 Phần thưởng sử dụng

1000 - Mứt Táo
(Tổng 5.000.000.000 điểm kinh nghiệm - không cộng dồn)
 Và Ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm sau
Tiên Thảo Lộ (8 giờ)
Tiên Thảo Lộ (1 giờ)
Quế Hoa Tửu
Thiên Sơn Bảo Lộ
Nến Bát Trân Phúc Nguyệt
     (Trong vòng 30 phút, nhân đôi điểm kinh nghiệm cho toàn bộ thành viên trong tổ đội. Có thể dùng chung được với Tiên Thảo Lộ)     
Lệnh Bài Vô Song
Lệnh Bài Danh Bổ
Phúc Duyên
Cỏ Tươi Tây Vực
Đại Lực Lễ Bao
Phi Tốc Lễ Bao

 

2000 -  Gà Tây
(Tổng 20.000.000.000 điểm kinh nghiệm - không cộng dồn)
 Và Ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm sau
Phi tốc hoàn ( lễ bao) Đại lực hoàn ( lễ bao)
Võ Lâm Mật Tịch Tẩy Tuỷ Kinh
Tử Thuỷ Tinh Lam Thuỷ Tinh
Lục Thuỷ Tinh Tinh Hồng Bảo Thạch
Lệnh Bài Vô Song Tiên Thảo Lộ (8 giờ)
Thiên Sơn Bảo Lộ Quế Hoa Tửu
Phúc Duyên Mã bài ngựa 80
Cống Nguyệt Phù Dung Phụng Nguyệt Quả Dung
Kim Quang Lệnh Tiễn      Nến Bát Trân Phúc Nguyệt     
Mảnh trang bị An Bang Mảnh trang bị Định Quốc
     Bảo Thạch Rương     Mảnh Hiệp Cốt    
     Mảnh Nhu Tình        Ngọc Trùng Luyện       
     Hồn Bôn Tiêu ( Vật Phậm Mới )     Hộp Ngoại Trang
Nhất Kỹ Càng Khôn Hoàng Kim Ấn
      Đại Thành Bí Kíp 120     Lệnh Bài Danh Bổ
Trang Bị An Bang        Túi Điểm Kinh Nghiệm
Túi Tiền Vạn ( Vật Phậm Mới )
Mở ra nhận 100 vạn lượng
.....

 

 

 Thưởng sử dụng đạt mốc

Max 2 Loại - Gà Tây & Mứt Táo
100% nhận được
     10.000.000.000 điểm kinh nghiệm (Cộng dồn)     
        Nhận Random từ 1 đến 3 Ngọc Trùng Luyện 
     Ngẫu Nhiên Nhận 1 hoặc 2 mảnh Hoàng Kim Thô (Vật phẩm mới)     
    Trống Khải Hoàn (Không HSD)
Sử dụng khi tập trung bang hội về chung 1 map để nhận điểm KN
X5 số điểm Kinh Nghiệm hiện tại của Trống Bang Hội
1 Hồn Bôn Tiêu (Vật phẩm mới) 
Lệnh Bài Kim Quang
Random từ 5 đến 10 Lệnh Bài Danh Bổ
01 Hoàng Kim Ấn
01 Nhất Kỹ Càng Khôn (Kỹ năng + 1 cấp - HSD: 1 tuần)
100 Lệnh Bài Vô Song
     01 Hộp Quà May Mắn: Mở ra Ngẫu Nhiên các vật phẩm như sau     
Mảnh An Bang (Ngẫu nhiên số Thứ Tự)
Lệnh Bài Danh Bổ
30 Kim Quang Lệnh Tiễn

Hộp Mặt Nạ Vương Giả (Kỹ năng + 1 cấp - HSD: 1 tuần)

Nhất Kỹ Càng Khôn  (Kỹ năng + 1 cấp - HSD: 1 tuần)

 

   Ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên     
1 trong 3 loại sau:
2 đến 5 Tri Ân Lệnh
1 đến 2 mảnh Hoàng Kim Thô
1 Hoàng Kim Bí Bảo

 

 

Lưu ý: 
- Mỗi nhân vật chỉ được nhận max mốc 1 lần duy nhất, kể cả sử dụng ko tính giới hạn vật phẩm nếu nhân vật dưới cấp 150
Chỉ cần đạt đủ số lượng vật phẩm yêu cầu nhân vật sẽ đủ điều kiện nhận mốc phần thưởng . 

- Nhất Kỹ Càng Khôn (HSD 7 Ngày) Không cộng dồn thời gian sử dụng

TM Team US JxBisu 2021