Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Sự Kiện : Lễ Phục Sinh 2021

LỄ PHỤC SINH

 

Lễ Phục sinh thường diễn ra vào một ngày Chủ nhật bất kì khoảng cuối tháng 3 và đầu tháng 4 để tưởng niệm sự kiện chúa Jesus hồi sinh từ cõi chết sau khi bị đóng đinh trên Thánh giá. Lễ Phục sinh không có ngày cố định mà người dân thường tính lễ Phục sinh diễn ra vào Chủ nhật đầu tiên sau ngày trăng tròn đầu tiên hoặc sau ngày Xuân phân. Do vậy, lễ Phục sinh còn được coi như lễ hội mùa xuân, mừng đất trời


Sự kiện Lễ Phục Sinh tại Server US JxBisu 2021


Bắt đầu từ ngày 26/3/2021 kết thúc vào ngày 16/04/2021

 

Tên NPC      Hình Ảnh      Ghi Chú
  
  Trứng Phục Sinh  
 

Vị trí: Trung Tâm Tương Dương
Chức năng:
- Ghép Các Nguyên Liệu Lễ Phục Sinh
      Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 16/04/2021
      

Vật Phẩm Liên Quan

   STT    Tên vật phẩm Mô tả
1


Túi Nguyên Liệu
   Lễ Phục Sinh   

       Nguồn gốc: Nhận được khi hạ quái tại các bản đồ 70 trở lên            

Tính chất:
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Sử dụng nhận nguyên liệu

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 16/04/2021

2


Trứng

Nguồn gốc: Nhận được khi mở Hộp Nguyên Liệu Lễ Phục Sinh

Tính chất:
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
Hợp Thành Bánh Kem Lễ Phục Sinh

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 16/04/2021

3
Túi Đường
 

Nguồn gốc: Nhận được khi mở Hộp Nguyên Liệu Lễ Phục Sinh

Tính chất:
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
Hợp Thành Bánh Kem Lễ Phục Sinh

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 16/04/2021

4
Bột

Nguồn gốc: Nhận được khi mở Hộp Nguyên Liệu Lễ Phục Sinh

Tính chất:
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
Hợp Thành Bánh Kem Lễ Phục Sinh

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 16/04/2021

5
     Trứng Ngũ Sắc    

Nguồn gốc: Nhận được khi mở Hộp Nguyên Liệu Lễ Phục Sinh

Tính chất:
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
Hợp Thành Bánh Kem Lễ Phục Sinh

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 16/04/2021

6


Nến Ngũ Sắc
 

Nguồn gốc: Mua tại NPC "Trứng Phục Sinh "
- 1 Tiền đồng = 3 vật phẩm     

Tính chất:
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Nguyên liệu làm Bánh Kem Ngũ Sắc

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 16/04/2021

 

  Tham gia hoạt động nhận "Nến Ngũ Sắc"

 

Ngẫu nhiên nhận từ 1 đến 5 vật phẩm:

Hoạt động Yêu cầu
Tống Kim Đại Chiến 3000 điểm tích lũy trở lên
Vận Chuyển Bao Lương
(Đẫm Máu)
Hoàn thành nhiệm vụ
Hàng Yêu Phục Ma
(Cao cấp)
Hoàn thành nhiệm vụ
Phong Lăng Độ      Tiêu diệt "Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh" hoặc "Thủy Tặc Đầu Lĩnh"     
Vượt ải Vượt qua ải 20
Boss Đại Hoàng Kim Người chơi tiêu diệt thành công Boss Đại Hoàng Kim
Boss Tiểu Hoàng Kim Người chơi tiêu diệt thành công Boss Tiểu Hoàng Kim
     Boss Đội Trưởng Thủy Tặc      Người chơi tiêu diệt thành công Boss Đội Trưởng Thủy Tặc
Viêm Đế Tiêu diệt Lương Mi Nhi

 

 Công thức hợp thành

Hình ảnh Ghi chú

     Bánh Kem Dâu  

Nguồn gốc: Hợp thành từ NPC "Trứng Phục Sinh"

Công thức:
+ 2 Trứng
+ 2 Bột
+ 2 Đường

+ 5000 lượng

Tính chất:
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Sử dụng ngẫu nhiên nhận:
- 500.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Lưu ý:
 Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 16/04/2021
- Giới hạn: 1000 vật phẩm/ 1 nhân vật
- Nhân vật dưới cấp 110 sử dụng không tính giới hạn


    Bánh Kem Socola  

Nguồn gốc: Hợp thành từ NPC "Trứng Phục Sinh"

Công thức:
+ 5 Trứng
+ 5 Bột
+ 5 Đường

+ 1 vạn 5000 lượng

Tính chất:
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Sử dụng ngẫu nhiên nhận:
- 1.500.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)
     - Tiên Thảo Lộ, Quế Hoa Tửu, Thiên sơn bảo lộ, Nến bát trân.     

Lưu ý:
 Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 16/04/2021
- Giới hạn: 1000 vật phẩm/ 1 nhân vật
- Nhân vật dưới cấp 110 sử dụng không tính giới hạn


Bánh Kem Ngũ Sắc

Nguồn gốc: Hợp thành từ NPC "Trứng Phục Sinh"

Công thức:
+ 2 Trứng Ngũ Sắc
+ 1 Nến Ngũ Sắc

Tính chất:
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Sử dụng ngẫu nhiên nhận:
- 3.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)
- Xem phần thưởng bên dưới.

Lưu ý:
 Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 16/04/2021
- Giới hạn: 2000 vật phẩm/ 1 nhân vật
- Nhân vật dưới cấp 110 sử dụng không tính giới hạn

 

 

 Phần thưởng sử dụng

 

 

1000 Bánh Kem Socola
( 1.500.000.000 điểm kinh nghiệm - không cộng dồn )
Tiên Thảo Lộ (8 giờ)
Tiên Thảo Lộ (1 giờ)
Quế Hoa Tửu
Thiên Sơn Bảo Lộ
Nến Bát Trân Phúc Nguyệt
     (Trong vòng 30 phút, nhân đôi điểm kinh nghiệm cho toàn bộ thành viên trong tổ đội. Có thể dùng chung được với Tiên Thảo Lộ)     

 

2000 Bánh Kem Ngũ Sắc
( 6.000.000.000 điểm kinh nghiệm - không cộng dồn )
Phi tốc hoàn ( lễ bao) Đại lực hoàn ( lễ bao)
Võ Lâm Mật Tịch Tẩy Tuỷ Kinh
Tử Thuỷ Tinh Lam Thuỷ Tinh
Lục Thuỷ Tinh Tinh Hồng Bảo Thạch
Tiên Thảo Lộ (1 giờ) Tiên Thảo Lộ (8 giờ)
Thiên Sơn Bảo Lộ Quế Hoa Tửu
Phúc Duyên Mã bài ngựa 80
Cống Nguyệt Phù Dung Phụng Nguyệt Quả Dung
Bảo rương - May Mắn Nến Bát Trân Phúc Nguyệt
Mảnh trang bị An Bang Mảnh trang bị Định Quốc
     Mảnh - Ngọc bội Nhu Tình & Hiệp Cốt           Trang bị Định Quốc (Ngẫu nhiên)     
Bảo Rương Bí Kíp Áo Hiệp Cốt

 Thưởng sử dụng đạt mốc

     Max 3 Loại - Bánh Kem Dâu + Bánh Kem Socola + Bánh Kem Ngũ Sắc     
     1.500.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)     
02 Tẩy Tuỷ Kinh
02 Võ Lâm Mật Tịch
Mã Bài Ngựa 8x 
100 Bảo rương may mắn
1 Bộ Thủy Tinh 3 Màu
6 viên Tinh Hồng Bảo Thạch
3 Cỏ Tươi Tây Vực
( Nguyên Liệu Hiếm Dùng Để Triệu Hồi Chiến Mã Phi Vân )
     1 Hộp Quà May Mắn : Mở ra Ngẫu Nhiên các vật phẩm như sau     
Mảnh Áo Nhu Tình (Random Số TT)
Mảnh AB (Random Số TT)
Bí Điển Môn Phái
Đại Thành Bí Kíp 120

Nhất Kỹ Càng Khôn  ( Kỹ năng + 1 cấp - HSD 1 Tuần )

Lưu ý : Nhất Kỹ Càng Khôn ( HSD 7 Ngày ) Không cộng dồn thời gian sử dụng

 

 

 

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Kingsoft.
Công ty Cổ phần VNG phân phối độc quyền tại Việt Nam. 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP.HCM.
Lưu ý: US - JX Bí Sử không phải nhà phân phối chính thức, xin cân nhắc trước khi tham gia

Trò chuyện với Gamemaster