Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Sự kiện: Lễ Độc Lập Mỹ

Sự Kiện : July 4th 2021

Bắt đầu từ: Ngày 02/07/2021

Kết thúc vào: Ngày 30/07/2021
 

Tên NPC Ghi Chú


   Sự Kiện July 4th 2021   

  

Vị trí: Tương Dương (199/200)

Chức năng:

Ghép Các Nguyên Liệu Sự Kiện July 4th 2021

Lưu ý:

- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 30/07/2021      

 

 Vật Phẩm Liên Quan

   STT    Tên vật phẩm Mô tả
1


Hộp Nguyên Liệu
  
Sự Kiện July 4th 2021  

Nguồn gốc: Nhận được khi hạ quái tại các bản đồ 70 trở lên            

Tính chất:
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Sử dụng nhận nguyên liệu Sự Kiện July 4th 2021

 Lưu ý:- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 30/07/2021 

2


Pháo Hoa
   
Sự Kiện July 4th 2021  

Nguồn gốc: Nhận được khi Mở Túi Nguyên Liệu Sự Kiện Sự Kiện July 4th 2021            

Tính chất:
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Sử dụng ép vật phẩm Sự Kiện July 4th 2021

 Lưu ý:- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 30/07/2021 

 
Cờ Mỹ
  Sự Kiện July 4th 2021
  

Nguồn gốc: Nhận được khi Mở Túi Nguyên Liệu Sự Kiện Sự Kiện July 4th 2021              

Tính chất:
Xếp chồng 500 cái / 2 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Sử dụng ép vật phẩm Sự Kiện July 4th 2021

 Lưu ý:- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 30/07/2021 

3


Nón Abraham Lincoln
  Sự Kiện July 4th 2021
   

 

Nguồn gốc: Nhận được khi Mở Túi Nguyên Liệu Sự Kiện Sự Kiện July 4th 2021            

Tính chất:
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Sử dụng ép vật phẩm Sự Kiện July 4th 2021

 Lưu ý:- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 30/07/2021 

4
Huân Chương Độc Lập
Sự Kiện July 4th 2021

Nguồn gốc: Nhận được khi Mở Túi Nguyên Liệu Sự Kiện Sự Kiện July 4th 2021            

Tính chất:
Xếp chồng 500 cái / 2 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Sử dụng ép vật phẩm Sự Kiện July 4th 2021

 Lưu ý:- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 30/07/2021 

5
Đại Bàng Mỹ

Sự Kiện July 4th 2021

Nguồn gốc: Mua tại NPC Sự Kiện July 4th 2021   
Giá : 1 Tiền đồng = 3 vật phẩm      

Tính chất:
Xếp chồng 500 cái / 2 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Sử dụng nhận nguyên liệu Sự Kiện July 4th 2021

 Lưu ý:- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 30/07/2021 

6
Ngôi Sao Độc Lập
Sự Kiện July 4th 2021

 Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng "United States Map"     

Tính chất:
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Tặng cho " Tượng Đài Thủy Quân Lục Chiến" để đua top 10 nhận các vật phẩm quý 

 Lưu ý:- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 30/07/2021 

 

 Tham gia hoạt động nhận "Huân Chương Độc Lập"

Ngẫu nhiên nhận từ 1 đến 5 vật phẩm:

Hoạt động Yêu cầu
Tống Kim Đại Chiến 3000 điểm tích lũy trở lên
Vận Chuyển Bao Lương
(Đẫm Máu)
Hoàn thành nhiệm vụ
Hàng Yêu Phục Ma
(Cao cấp)
Hoàn thành nhiệm vụ
Phong Lăng Độ      Tiêu diệt "Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh" hoặc "Thủy Tặc Đầu Lĩnh"     
Vượt ải Vượt qua ải 20
Boss Đại Hoàng Kim Người chơi tiêu diệt thành công Boss Đại Hoàng Kim
Boss Tiểu Hoàng Kim Người chơi tiêu diệt thành công Boss Tiểu Hoàng Kim
     Boss Đội Trưởng Thủy Tặc      Người chơi tiêu diệt thành công Boss Đội Trưởng Thủy Tặc
Viêm Đế Tiêu diệt Lương Mi Nhi

 

 Công thức hợp thành

Hình ảnh Ghi chú

Sticker Happy July 4th

     

Nguồn gốc: Hợp thành từ NPC "Sự Kiện July 4th 2021"

Công thức:
+ 1 Pháo Hoa
+ 1 Cờ Mỹ

+ 5000 lượng

Tính chất:
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Sử dụng nhận:
- 1.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Lưu ý:
- Vật phẩm này không có hạn sử dụng     
- Giới hạn: 1000 vật phẩm/ 1 nhân vật
- Nhân vật dưới cấp 120 sử dụng không tính giới hạn   Tượng Nữ Thần Tự Do   

Nguồn gốc: Hợp thành từ NPC "Sự Kiện July 4th 2021"

Công thức:
+ 1 Nón Abraham Lincoln
+ 1 Cờ Mỹ

+ 1 vạn 5000 lượng

Tính chất:
Xếp chồng 500 cái / 2 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Sử dụng nhận:
- 3.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

 Lưu ý:
Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 30/07/2021      
- Giới hạn: 1000 vật phẩm/ 1 nhân vật
- Nhân vật dưới cấp 120 sử dụng không tính giới hạn


United States Map
      

Nguồn gốc: Hợp thành từ NPC "Sự Kiện July 4th 2021"

Công thức:
+ 1 Huân Chương Độc Lập
+ 1 Đại Bàng Mỹ

Tính chất:
Xếp chồng 500 cái / 6 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Sử dụng nhận:
- 5.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)
Và ngẫu nhiên nhận
- Xem phần thưởng bên dưới.

 Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 30/07/2021       
- Giới hạn: 2000 vật phẩm/ 1 nhân vật
- Nhân vật dưới cấp 120 sử dụng không tính giới hạn

 

 Phần thưởng sử dụng

1000 Tượng Nữ Thần Tự Do
( Tổng 3.000.000.000 điểm kinh nghiệm - không cộng dồn )
 Và Ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm sau
Tiên Thảo Lộ (8 giờ)
Tiên Thảo Lộ (1 giờ)
Quế Hoa Tửu
Thiên Sơn Bảo Lộ
Nến Bát Trân Phúc Nguyệt
     (Trong vòng 30 phút, nhân đôi điểm kinh nghiệm cho toàn bộ thành viên trong tổ đội. Có thể dùng chung được với Tiên Thảo Lộ)     

 

2000  United States Map 
( Tổng 10.000.000.000 điểm kinh nghiệm - không cộng dồn )
 Và Ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm sau
Phi tốc hoàn ( lễ bao) Đại lực hoàn ( lễ bao)
Võ Lâm Mật Tịch Tẩy Tuỷ Kinh
Tử Thuỷ Tinh Lam Thuỷ Tinh
Lục Thuỷ Tinh Tinh Hồng Bảo Thạch
Lệnh Bài Vô Song Tiên Thảo Lộ (8 giờ)
Thiên Sơn Bảo Lộ Quế Hoa Tửu
Phúc Duyên Mã bài ngựa 80
Cống Nguyệt Phù Dung Phụng Nguyệt Quả Dung
Kim Quang Lệnh Tiễn ( Vật Phẩm Mới ) Nến Bát Trân Phúc Nguyệt
Mảnh trang bị An Bang Mảnh trang bị Định Quốc
Nguyên Liệu Ép An Bang Hoàn Mỹ Nguyên Liệu Ép Định Quốc Cực Phẩm
     Mảnh - Ngọc bội Nhu Tình & Hiệp Cốt           Trang bị Định Quốc (Ngẫu nhiên)     
Bảo Rương Bí Kíp Áo Hiệp Cốt
Nhất Kỹ Càng Khôn Hoàng Kim Ấn

 

 

 Thưởng sử dụng đạt mốc

Người Chơi Đạt Mốc Max 3 Loại Event
Sẽ Nhận Được Vòng Sáng Sự Kiện July 4th 2021
Thời Hạn 30 Ngày
Ngoài Ra Còn Được Các Vật Phẩm Quý Trong Danh Sách Sau

Max 3 Loại
   Sticker Happy July 4th - Tượng Nữ Thần Tự Do - United States Map   
     2.000.000.000 điểm kinh nghiệm (Cộng dồn)     
1 Tri Ân Lệnh ( Vật Phẩm Mới )
Vòng Sáng Sự Kiện July 4th 2021 ( HSD 30 ngày )
Lệnh Bài Danh Bổ ( Vật Phẩm Mới )
01 Hoàng Kim Ấn
01 Nhất Kỹ Càng Khôn  ( Kỹ năng + 1 cấp - HSD 1 Tuần )
05 Tẩy Tuỷ Kinh
05 Võ Lâm Mật Tịch
01 Mã Bài Ngựa 8x 
100 Lệnh Bài Vô Song
01 Bộ Thủy Tinh 3 Màu
06 viên Tinh Hồng Bảo Thạch
03 Cỏ Tươi Tây Vực
( Nguyên Liệu Hiếm Dùng Để Triệu Hồi Chiến Mã Phi Vân )
     01 Hộp Quà May MắnMở ra Ngẫu Nhiên các vật phẩm như sau     
Mảnh Áo Nhu Tình (Random Số TT)
Mảnh AB (Random Số TT)
Lệnh Bài Danh Bổ ( Vật Phẩm Mới )

Bí Điển Môn Phái
Đại Thành Bí Kíp 120

Nhất Kỹ Càng Khôn  ( Kỹ năng + 1 cấp - HSD 1 Tuần )

Lưu ý : 
- Nhất Kỹ Càng Khôn ( HSD 7 Ngày ) Không cộng dồn thời gian sử dụng

TM Team US JxBisu 2021