Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Kim Quang Tái Xuất

Kim Quang Đại Tướng Quân

Khi quý nhân sĩ Sưu tập đủ 100 lệnh tiễn hãy lập tức đến Dã Luyện Đại Sư để đổi 01 Kim Quang Lệnh

Có được Kim Quang Lệnh trong tay, nhân sĩ xem như đã nắm được bí kíp xưng bá thiên hạ
Bởi khi sử dụng chư vị sẽ triệu hồi được Boss: Kim Quang Đại Tướng Quân. Hãy sẵn sàng xông trận ngay!

 NPC & vật phẩm liên quan

   Hình ảnh   Ghi chú

   Kim Quang Lệnh Tiễn   

Nguồn gốc: Ngẫu nhiên nhận được khi tiêu diệt Boss Tứ Đại Danh Bộ hoặc sử dụng Event.

Tính chất: Xếp chồng 100/100. Được giao dịch, bày bán. Không thể ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.

Công dụng: Nguyên liệu đổi Kim Quang Lệnh.


  Bảo Rương Kim Quang  

Nguồn gốc: Ngẫu nhiên nhận được khi tiêu diệt Kim Quang Tướng Quân

Tính chất: Được giao dịch, bày bán. Không thể ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.

Công dụng: Nhấp phải ngẫu nhiên nhận trang bị Kim Quang.


 Kim Quang Lệnh 

Nguồn gốc: Nhận được khi hợp thành từ Kim Quang Lệnh Tiễn.

Tính chất: Được giao dịch, bày bán. Không thể ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.

Công dụng: Nhấp phải triệu hồi Boss Kim Quang Đại Tướng Quân.
Lưu ý : Kim Quang Lệnh có thể Triệu Hồi ở Thành Thị và Thôn Trấn.
- Không cho mở ở khu vực bang hội, tk , ctc và các map không có toạ độ
- Hệ thống sẽ Thông Báo ở tầng số thế giới Map mở Boss Nhưng không thông báo toạ độ mở 

 Phần thưởng rơi ra từ Boss

100% Khi tiêu diệt Boss Kim Quang sẽ nhận được:
- Ngươi chơi hoặc tổ đội kết thúc : Nhận được 200 Triệu điểm Kinh Nghiệm Cộng Dồn
- Người chơi đứng xung quanh khi boss chết : Nhận được 100 Triệu điểm Kinh Nghiệm Cộng Dồn
- 1 Bảo Rương Kim Quang - Mở ra chắc chắn nhận được một trang bị Kim Quang ngẫu nhiên Max Option
Lưu ý : Riêng Kim Quang Bôn Lôi Toàn Long Thương Random Option

Ngẫu nhiên rơi ra:

   Phần thưởng    Phần thưởng
Bí Điển Môn Phái  Bảo Rương Cực Phẩm 
 Phi Tốc & Đại Lực (lễ bao)  Bảo Rương Hoàn Mỹ
Thiên Sơn Bảo Lộ Đại Thành Bí Kíp 90
Quế Hoa Tửu Đại Thành Bí Kíp 120
Thủy Tinh  Mảnh trang bị - Định Quốc 
Tinh Hồng Bảo Thạch Mảnh trang bị - An Bang
Bàn Nhược Tâm Kinh Mảnh - Ngọc bội Nhu Tình
Tiên Thảo Lộ đặc biệt Mảnh - Ngọc bội Hiệp Cốt
  Trang bị xanh thuộc tính cao   Trang bị Hiệp Cốt
Thiết La Hán Trang bị Nhu Tình
Võ Lâm Mật Tịch Tẩy Tủy Kinh

 Trang bị Kim Quang

   Hình ảnh  
  
Kim Quang Trích Tinh Hoàn

 Kim Quang Đường Nghê Giáp

 Kim Quang Lục Phỉ Thúy Hộ Thân phù

Kim Quang Bắc Kinh Chi Mộng

Kim Quang Bạch Kim Yêu Đái

Kim Quang Thiên Tàm Hộ Uyển

Kim Quang Ngũ Sắc Ngọc Bội

Kim Quang Thiên Tàm Ngoa

Kim Quang Nhã Điển Chi Hồn

Kim Quang Bôn Lôi Toàn Long Thương

 

TM Team US JxBisu 2021