Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Sự kiện: Đêm Hội Trăng Rằm 2021

  • Trang chủ
  • > Sự kiện: Đêm Hội Trăng Rằm 2021

Đêm Hội Trăng Rằm 2021

Bánh Trung Thu là hương vị không thể thiếu của rằm tháng Tám. Với những nguyên vật liệu tươi mới thu thập được trên những nẻo đường bôn tẩu, Quý đồng đạo có thể tự tay làm ra những chiếc bánh nhiều hương vị nhờ sự giúp sức của bậc thầy Thợ bánh tài ba tại Tương Dương.

Không chỉ để mùa Trung Thu thêm ngọt ngào thi vị, những chiếc bánh được làm ra từ công sức của nhân sĩ võ lâm còn ẩn chứa những sức mạnh tiềm tàng làm gia tăng công lực bội phần. Quý đồng đạo còn có thể nhận được những phần thưởng hấp dẫn từ Lễ Quan một khi giao tặng cho ông hộp bánh quý.

 Thời gian và đối tượng tham gia

Thời gian diễn ra

Bắt đầu từ: Ngày 21/09/2021

Kết thúc vào: Ngày 12/10/2021

Đối tượng sử dụng: Nhận vật có đẳng cấp từ 50 trở lên

Lưu ý: Trống 2x6 ô hành trang để tham gia sự kiện.

 NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú
          
Hằng Nga Tiên Tử

Vị trí: Tương Dương (196/202)

Chức năng:
- Hợp thành vật phẩm
- Nhận thưởng đạt mốc
- Kiểm tra số lần sử dụng vật phẩm
- Mua "Đậu Xanh"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 12/10/2021


Túi Nguyên Liệu

Nguồn gốc: Nhận được khi hạ quái tại các bản đồ 70 trở lên

Tính chất:
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Sử dụng nhận nguyên liệu

Lưu ý:- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 12/10/2021


Bột

Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Túi Nguyên Liệu"

Tính chất:
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Bánh Trung Thu (Thường)"  "Bánh Trung Thu (Đậu Xanh)"     

Lưu ý:- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 12/10/2021


Trứng

Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Túi Nguyên Liệu"

Tính chất:
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Bánh Trung Thu (Thường)"  "Bánh Trung Thu (Đậu Xanh)"    

Lưu ý:- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 12/10/2021


Túi Đường

Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Túi Nguyên Liệu"

Tính chất:
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Bánh Trung Thu (Thường)"  "Bánh Trung Thu (Đậu Xanh)"    

Lưu ý:- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 12/10/2021


Nhân Bánh

Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Túi Nguyên Liệu"

Tính chất:
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Bánh Trung Thu (Thường)"  "Bánh Trung Thu (Đậu Xanh)"    

Lưu ý:- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 12/10/2021


Đậu Xanh

Nguồn gốc: Mua tại NPC "Hằng Nga Tiên Tử"

1 Tiền đồng = 3 vật phẩm

Tính chất:
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Bánh Trung Thu (Đậu Xanh)"

Lưu ý:- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 12/10/2021

 

 Tham gia hoạt động nhận "Nguyên Liệu : Đậu Xanh"

Ngẫu nhiên nhận từ 1 đến 5 vật phẩm:

Hoạt động Yêu cầu
Tống Kim Đại Chiến 3000 điểm tích lũy trở lên
Vận Chuyển Bao Lương
(Đẫm Máu)
Hoàn thành nhiệm vụ
Hàng Yêu Phục Ma
(Cao cấp)
Hoàn thành nhiệm vụ
Phong Lăng Độ      Tiêu diệt "Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh" hoặc "Thủy Tặc Đầu Lĩnh"     
Vượt ải Vượt qua ải 20
Boss Đại Hoàng Kim Người chơi tiêu diệt thành công Boss Đại Hoàng Kim
Boss Tiểu Hoàng Kim Người chơi tiêu diệt thành công Boss Tiểu Hoàng Kim
     Boss Đội Trưởng Thủy Tặc      Người chơi tiêu diệt thành công Boss Đội Trưởng Thủy Tặc
Viêm Đế Tiêu diệt Lương Mi Nhi

 

 Công thức hợp thành

Hình ảnh Ghi chú

Bánh Trung Thu (Thường)

Nguồn gốc: Hợp thành từ "Hằng Nga Tiên Tử"

Công thức:
+ 1 Bột
+ 1 Túi đường
+ 1 Trứng
+ 1 Nhân bánh
+ 1 vạn 500 lượng

Tính chất:
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Sử dụng nhận: 3.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Ngẫu nhiên nhận:
- Tiên Thảo Lộ, Quế Hoa Tửu, Thiên sơn bảo lộ.

Lưu ý:
- Giới hạn: 1000 vật phẩm/ 1 nhân vật
- Nhân vật dưới cấp 140 sử dụng không tính giới hạn


     Bánh Trung Thu (Đậu Xanh)     

Nguồn gốc: Hợp thành từ "Hằng Nga Tiên Tử"

Công thức:
+ 1 Bột
+ 1 Túi đường
+ 1 Trứng
+ 1 Nhân bánh
+ 1 Đậu xanh

Tính chất:
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Sử dụng nhận: 8.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Ngẫu nhiên nhận:
- Xem phần thưởng bên dưới.

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 12/10/2021
- Giới hạn: 2000 vật phẩm/ 1 nhân vật
- Nhân vật dưới cấp 140 sử dụng không tính giới hạn

 

 Phần thưởng sử dụng

1000 Bánh Trung Thu Thường
( Tổng 3.000.000.000 điểm kinh nghiệm - không cộng dồn )
 Và Ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm sau
Tiên Thảo Lộ (8 giờ)
Tiên Thảo Lộ (1 giờ)
Quế Hoa Tửu
Thiên Sơn Bảo Lộ
Nến Bát Trân Phúc Nguyệt
     (Trong vòng 30 phút, nhân đôi điểm kinh nghiệm cho toàn bộ thành viên trong tổ đội. Có thể dùng chung được với Tiên Thảo Lộ)     

 

2000  Bánh Trung Thu Đậu Xanh
( Tổng 16.000.000.000 điểm kinh nghiệm - không cộng dồn )
 Và Ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm sau
Phi tốc hoàn ( lễ bao) Đại lực hoàn ( lễ bao)
Võ Lâm Mật Tịch Tẩy Tuỷ Kinh
Tử Thuỷ Tinh Lam Thuỷ Tinh
Lục Thuỷ Tinh Tinh Hồng Bảo Thạch
Lệnh Bài Vô Song Tiên Thảo Lộ (8 giờ)
Thiên Sơn Bảo Lộ Quế Hoa Tửu
Phúc Duyên Mã bài ngựa 80
Cống Nguyệt Phù Dung Phụng Nguyệt Quả Dung
Kim Quang Lệnh Tiễn Nến Bát Trân Phúc Nguyệt
Mảnh trang bị An Bang Mảnh trang bị Định Quốc
     Bảo Thạch Rương     Mảnh Hiệp Cốt   
     Mảnh Nhu Tình        Ngọc Trùng Luyện ( Vật phầm mới )       
     Ngựa Bôn Tiêu HSD 15 Ngày      Hộp Ngoại Trang
Nhất Kỹ Càng Khôn Hoàng Kim Ấn
      Đại Thành Bí Kíp 120     Lệnh Bài Danh Bổ
Trang Bị An Bang .../...

 

 

 Thưởng sử dụng đạt mốc

Người Chơi Đạt Mốc Max 2 Loại Event
Sẽ Nhận Được Vòng Sáng Sự Kiện Đêm Hội Trăng Rằm
Thời Hạn 30 Ngày 

Max 2 Loại
   Bánh Trung Thu Thường & Bánh Trung Thu Đậu Xanh
100% Nhận Được
   
     5.000.000.000 điểm kinh nghiệm (Cộng dồn)     
        Nhận Random từ 1 đến 3 Ngọc Trùng Luyện 
Vòng Sáng Sự Kiện Đêm Hội Trăng Rằm ( HSD 30 ngày )
Lệnh Bài Kim Quang
Random từ 5 đến 10 Lệnh Bài Danh Bổ
01 Hoàng Kim Ấn
01 Nhất Kỹ Càng Khôn  ( Kỹ năng + 1 cấp - HSD 1 Tuần )
100 Lệnh Bài Vô Song
     01 Hộp Quà May Mắn : Mở ra Ngẫu Nhiên các vật phẩm như sau     
Mảnh AB (Random Số TT)
Lệnh Bài Danh Bổ
30 Kim Quang Lệnh Tiễn

Hộp Mặt Nạ Vương Giả ( Kỹ năng + 1 cấp - HSD 1 Tuần )

Nhất Kỹ Càng Khôn  ( Kỹ năng + 1 cấp - HSD 1 Tuần )

 

   Ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên     
1 trong 2 loại sau:
     2 đến 5 Tri Ân Lệnh     
Hoặc
1 Hoàng Kim Bí Bảo

Lưu ý : 
- Nhất Kỹ Càng Khôn ( HSD 7 Ngày ) Không cộng dồn thời gian sử dụng

 

TM Team US JxBisu 2021