Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Công Thành Chiến 2020

Thất Thành Đại Chiến là một tính năng hoàn toàn đặc biệt và có rất nhiều điều khám phá. Nơi đây các anh hùng của Võ Lâm sẽ thể hiện tài năng chiến đấu cũng như tinh thần đoàn kết để dành ngôi Thiên Tử. Hãy tham gia để có những phút giây vui vẻ cùng hảo hữu của mình.

 Báo danh tham gia

Thời gian báo danh: 19:00 đến 21:00 (Thứ 6 hàng tuần) US CENTRAL TIME

Phí bao danh: 2000 Khiêu Chiến Lệnh và 2000 vạn lượng

Đối tượng báo danh: Chỉ có Bang Chủ mới có thể tiến hành báo danh. Bang hội đã chiếm thành không cần báo danh.

Địa điểm báo danh: NPC Tiếp Đầu Công Thành Chiến tại (Phía Đông - Thành Thị)

Từ 22:00 US CENTRAL TIME cùng ngày các thành viên trong bang có thể đến Tiếp Đầu Công Thành Chiến hoặc sử dụng Thần Hành Phù để tiến vào bản đồ Thất Thành Đại Chiến

Thất Thành Đại Chiến chính thức bắt đầu từ 22:30 đến 23:30 US CENTRAL TIME

Lưu ý khi tham gia

Đẳng cấp 90 trở lên mới có thể vào bản đồ Công Thành Chiến

Nhân vật vào bang dưới 1 ngày (< 24 tiếng) sẽ không thể tham gia Thất Thành Đại Chiến

Bang hội đang chiếm thành không cần báo danh Thất Thành Đại Chiến

Nhân vật vào chiến trường Thất Thành Đại Chiến ở thành thị nào sẽ vào bản đồ chiến trường của thành đó

Khi bắt đầu Thất Thành Đại Chiến, tất cả nhân sĩ đều sẽ ở trạng thái chiến đấu.

Nhân sĩ trong chiến trường Thất Thành Đại Chiến không thể sử dụng thuốc Tống Kim và các vật phẩm: Thổ địa phụ, Thần Hành Phù .....     

Bị đánh bại trong chiến trường sẽ được di chuyển ra nơi lưu rương cưới cùng và có thể vào lại bằng NPC Tiếp Đầu Công Thành Chiến.

Khi nhân vật "Về thành dưỡng sức" sẽ truyền tống về nơi vừa mới lưu rương.

 Quy tắc chiếm thành và Long Trụ

Mỗi bản đồ (tương ứng với 1 thành) sẽ có 1 Long Trụ.

Bắt đầu Thất Thành Đại Chiến thì tất cả Long Trụ đều là Long Trụ Trung Lập

Long Trụ trong vòng 35 phút không bị đánh chiếm thì sẽ thành Long Trụ bất tử (không thể đánh chiếm Long Trụ này được nữa)

Kết thúc Thất Thành Đại Chiến bang hội chiếm Long Trụ của thành nào sẽ thành Thái Thú của thành đó

Mỗi bang hội có thể chiếm được nhiều thành nếu chiếm được nhiều Long Trụ.

 Vật phẩm liên quan

Vật phẩm Ghi chú

     Công Thành Lễ Bao     

Tính chất: Được giao dịch, bày bán, ném ra. Bán cửa hàng 0 lượng     

Cách sử dụng: Nhấn chuột phải để sử dụng

Thời hạn sử dụng: 30 ngày

 Phần thưởng "Thất Thành Đại Chiến"

Phần thưởng chiếm/thủ thành thành công:

    Chiếm/thủ thành thành công         Phần thưởng lễ bao tương ứng         Điểm kinh nghiệm (cộng dồn)    
Biện Kinh 100 Công Thành Lễ Bao 50.000.000 điểm kinh nghiệm
Lâm An 100 Công Thành Lễ Bao 50.000.000 điểm kinh nghiệm
Thành Đô 50 Công Thành Lễ Bao 30.000.000 điểm kinh nghiệm
Phượng Tường 50 Công Thành Lễ Bao 30.000.000 điểm kinh nghiệm
Tương Dương 50 Công Thành Lễ Bao 30.000.000 điểm kinh nghiệm
Dương Châu 50 Công Thành Lễ Bao 30.000.000 điểm kinh nghiệm
Đại Lý 50 Công Thành Lễ Bao 30.000.000 điểm kinh nghiệm

Nếu 1 bang hội chiếm được nhiều thành thì tổng phần thưởng sẽ được cộng dồn.

Phần thưởng Công Thành Lễ Bao chỉ có Bang chủ mới có thể nhận được ở NPC Tiếp Đầu Công Thành Chiến, tổng số lượng vật phẩm thưởng Công Thành Lễ Bao được hiển thị ở NPC Tiếp Đầu Công Thành Chiến.

Thời gian nhận thưởng sau khi kết thúc CTC từ 23:30 đến 23:59  (Sau 23:59 thì phần thưởng sẽ bị xóa).

Hành trang còn 60 ô trống trở lên mới có thể nhận được.

Mỗi lần nhận cách nhau 2 phút.

Mỗi lần nhận thưởng Bang chủ chỉ có thể nhận tối đa 50 Công Thành Lễ Bao. Sau khi Bang chủ nhận phần thưởng thành công thì số lượng Công Thành Lễ Bao hiển thị ở NPC Tiếp Đầu Công Thành Chiến sẽ bị khấu trừ tương ứng.

Sử dụng Công Thành Lễ Bao sẽ ngẫu nhiên nhận được:

Điểm kinh nghiệm khi nhận được sẽ không cộng dồn.

Tối đa 1 ngày nhận được 100 triệu kinh nghiệm khi sử dụng Công Thành Lễ Bao.

Khi sử dụng MAX 100 triệu 1 ngày vẫn có thể sử dụng Công Thành Lễ Bao để nhận vật phẩm nhưng sẽ không có điểm kinh nghiệm.
 

     Công Thành Lễ Bao ngẫu nhiên điểm kinh nghiệm     
(không cộng dồn)
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000

 

     Công Thành Lễ Bao ngẫu nhiên nhận vật phẩm     
Tiên Thảo Lộ (8 giờ)
Tiên Thảo Lộ (1 giờ)
Thiên Sơn Bảo Lộ
Quế Hoa Tửu
Tinh Hồng Bảo Thạch
Các loại Thuỷ Tinh
Thiết La Hán
Võ Lâm Mật Tịch
Tẩy Tuỷ Kinh
5 vạn lượng
10 vạn lượng
20 vạn lượng
50 vạn lượng